History Exhibitios

De posters van de exposities die Grang de Paul Art organiseert dienen als boodschap. De posters hebben een boodschap aan de wereld.

Aan de expositie hebben diverse kunstenaars deelgenomen, ieder met zijn eigen discipline in kunst. De kunstwerken illustreren de verhalen van Grang de Paul Art. De verhalen gaan over de recessie en wereld problemen.

Voor de kunstwerken die in deze periode gemaakt zijn is er nog geen benaming voor. 

Men is er nog opzoek naar een naam voor deze stroming. Ieder kunstenaar heeft zijn eigen mening over deze nieuwe manier van leven. Bijzonder is dat hoe kunst de wereld aanstuurt.
Bezoek onze facebook pagina en lees meer over de exposities en de inspiratie van de kunstenaars. https://www.facebook.com/grangdepaulart


At the exhibition different artists have participated, each with his own discipline in art. The art works illustrate the stories of Grang Paul Art. The stories are about the recession.

For the art works created during this period, there is no name for. It is still looking for a name for this movement. Each artist has their own opinion about this new way of life. Remarkably how art drives the world.

Visit our facebook page and read more about the exhibitions and the inspiration of the artists.

 https://www.facebook.com/grangdepaulart